คงก้าซอฟท์ KKSEHR

  • ออกแบบฟอร์มการตรวจ เปรียบเทียบการรักษา
  • แจ้งเตือนการแพ้ยารวมถึง Subtype
  • การจัดซื้อ ระบบแล็บ
  • จัดการคอร์ส โอนคอร์ส สะสมแต้ม
  • แจ้งการนัดล่วงหน้าด้วยอีเมลล์ หรือไลน์
  • เชื่อมปฏิทิน Google Calendar และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่
  • เชื่อมเข้าระบบ สปสช(NHSO) ในการทำ E-Claim
  • เริ่มต้นที่นี่