โปรแกรมคลินิก KKSEHR

 • Clinic Management
  ที่ออกแบบฟอร์มการตรวจ เปรียบเทียบการรักษา เชื่อมเข้าระบบ สปสช(e-claim) ระบบเข้าถึงสุขภาพคุณ ระบบค้นหาด้วยเงื่อนไข
 • Inventory Management
  จัดการคลังยาเวชภัณฑ์ได้หลายตำแหน่ง หรือคลังสินค้า(Location/Warehouse) และสร้างเป็นส่วนย่อยลำดับชั้น (main-sub stacking warehouses)
 • Course Management
  สำหรับคลินิกความงามในการสร้างคอร์ส การตัดคอร์สการใช้ การโอนคอร์ส การสะสมแต้ม รายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่อคอร์ส
คงก้าซอฟท์ ให้บริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบคลาวด์(Online) ที่สามารถทำงานได้หลายสาขาและไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

โปรแกรมบริหารคลินิก Clinic Portal   Patient Portal โปรแกรมคลินิก Clinic Portal   Patient Portal

โปรแกรมคลินิก สำหรับ คลินิกเวชกรรม คลินิกเวชกรรมโรคไต คลินิกความงาม คลินิกทั่วไป ที่มีระบบเวชระเบียนผู้ป่วย เช่น จัดการคิวผู้ป่วย ประวัติการรักษา ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะบุคคล การค้นหา การควบรวมชื่อผู้ป่วยที่ซ้ำกัน การเปรียบเทียบการรักษากับครั้งก่อน   และส่วนอื่นๆเช่น การแจ้งเตือนการแพ้ยา การสั่งยาซำ้ การกำหนดบทบาทให้กับเจ้าหน้าที่ตามสิทธิต่างๆ การเชื่อมเข้าระบบ สปสช ปฏิทินนัดสำหรับผู้ป่วยและเชื่อมตารางนัดให้กับเจ้าหน้าที่ไปยัง Google Calendar การแจ้งเตือนการนัดผ่านไลน์และอีเมลล์ การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพคุณ

ระบบสร้างฐานความรู้(Knowledge base) ที่จัดเป็นหมวดต่างๆ สามารถแก้ไข หรือกำหนดระยะเวลาของข้อมูล หรือยกเลิก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงตามบทบาทในการอ่าน หรือ เขียน

รายงานต่างๆ เช่นการจ่ายยา การจ่ายยาตามประเภท ค่ารักษา ยาที่กำลังหมดอายุ ค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย การใช้รหัส ICD ของผู้ป่วย ประเภทการชำระเงินเช่น เงินโอน เงินสด เครดิต เป็นต้น

KKSEHR
inventory
Inventory Management

คลังยา/เวชภัณฑ์ สนับสนุนการใช้งานตามมาตราฐานบาร์โค้ด EAN-13, EAN-8, UPC-A และกำหนดล็อต(Lot) ที่มีรูปแบบเช่น วันหมดอายุ วันผลิต ดีที่สุดก่อนวันที่(Best before date) หรือ SN และมี mobile android application เช่นทำการ scan barcode ของยา/เวชภัณฑ์ เพื่อทราบตำแหน่ง

สามารถสร้างคลังยาเวชภัณฑ์ส่วนกลางและสาขา และได้เป็นชั้นๆ(stacks) เช่น สร้างเป็นชั้นวางของ PARA-EXD, AMOX-EXD, FEXO-EXD, FRIGDE-A, FRIGDE-B หรือตามความเหมาะสมของแต่ละสถานพยาบาล

เมื่อมีการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ สามารถนำเข้ายาและเวชภัณฑ์ไปยังคลังสินค้าจากการสั่งซื้อทั้งหมด หรือบางส่วนพร้อมกำหนดล็อต

security
Security and Access Control

การรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ มีการเข้ารหัสตามมาตราฐาน TLS ในการใช้งาน และสามารถเลือกใช้งานในการเข้าระบบด้วย two-factor authentication(2FA) ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ข้อมูลผู้ป่วยที่ไม่ใช้แล้ว หรือตามความต้องการ สามารถกำหนดให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้(de-identified of patient)

ระบบ Access Control ที่จัดการตามบทบาทรับผิดชอบ เช่นกำหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่บางท่านให้ใช้ได้เฉพาะห้องตรวจเท่านั้น

patient record
Patient Portal

ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้ด้วยตัวเอง ผู้ป่วยได้ทราบข้อมูลการรักษาต่างๆ เช่นผลแล็บ การใช้ยา ภูมิแพ้ ประวัติส่วนตัว ประวัติการรักษา การรักษาล่าสุด และผู้ป่วยสามารถสร้าง แก้ไข หรือยกเลิกการนัดด้วยตัวเอง

ผู้ป่วยสามารถให้ข้อมูลการรักษากับศูนย์การบริการสุขภาพอื่น เช่นโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล สามารถทราบข้อมูลผู้ป่วย และนำมาใช้ประกอบการพิจารณารักษา ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรวดเร็วขึ้น

Course Management

ในด้านคลินิกความงามสามารถสร้างคอร์ส ใช้และตรวจสอบคอร์ส กำหนดค่ามือแพทย์ ค่าผู้ช่วย รายการยา จำนวนครั้ง ระยะเวลาการใช้

สามารถทำการโอนคอร์สไปยังบุคคลอื่นๆ และได้หลายๆครั้ง สามารถแก้ไขการโอนแล้วได้

การสร้างรายการส่งเสริมการขายด้วยระบบสะสมแต้ม ที่กำหนดเงื่อนไขระยะเวลา จำนวนครั้ง ยอดการใช้ต่อครั้ง ส่วนลดการใช้เมื่อครบตามเงื่อนไข

ระหว่างทำการบันทึกคอร์ส ถ้ามีการใช้ยาหรือค่าแรงเพิ่มเติม สามารถบันทึกเพิ่มได้ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือไม่มีได้

ระบบมีรายงานการใช้คอร์ส ทราบค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวนครั้ง ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ การใช้ยา/เวชภัณฑ์ สาขาที่ใช้บริการ และทราบเจ้าหน้าที่ที่ทำการขายคอร์ส

course usage
ตัวอย่างการโอนคอร์สไปยังบุคคลอื่น สำหรับคลินิกความงาม

แสดงรายงานคอร์สที่ใช้ไป ที่ทำการโอนและเหลืออยู่ รายการคอร์สที่พร้อมให้บริการตามระยะเวลาและระยะเวลาของแต่ละคอร์สในการใช้ สาธิตการโอนคอร์สให้เพื่อน เป็นจำนวนครั้ง และโอนได้หลายๆครั้ง หรือตามจำนวนที่มีอยู่ การตรวจสอบหลังจากได้โอนแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ การโอนคอร์ส

ตัวอย่างการขอ Permit Id หรือ Authen Code จาก สปสช ในการทำ E-Claim

แสดงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยด้วยโปรแกรมคลินิก KKSEHR ที่ทำงานบน Public cloud ลักษณะ Multitenant และไม่ต้องมีเครื่อง Server ที่ใช้เป็น host ภายในสถานที่ของผู้ให้บริการ

เครื่อง PC หรือ Notebook ต้องทำการติดตั้งโปรแกรม Secure SmartCard Agent จาก สปสช ที่มีรหัส Token ของผู้ให้บริการ

เมื่อทำการเสียบบัตรประชาชน และคลิก "Get ClaimType" และคลิก "Get Authen Code" จะได้ Permit Id/Claim code หลังจากนั้นเป็นการบันทึกการรักษาที่ห้องตรวจ เช่น ทำหัตถการ วินิจฉัย ชำระเงิน สุดท้ายโปรแกรมจะให้ทำการส่ง(เป็นข้อมูล 13 แฟ้ม)เป็นรายๆ หรือเป็นกลุ่มไปยัง สปสช ท้ายสุดระบบรายงานให้ทราบจากการส่ง

 

การนำยา/เวชภัณฑ์ออกจากคลัง

ทำการสาธิต การนำยาออกจากคลังสินค้า โดยมียา ซึ่งอยู่ในคลังส่วนกลาง เพื่อไปที่สาขา ในการดำเนินการประกอบด้วย ล็อต ต้นทาง ปลายทาง จำนวน
ระบบสามารถทำการคำนวณ ว่าควรให้ล็อตใด ออกก่อน ซึ่งสามารถคำนวณจาก Expiry Date, Best Before Date, Manufacturer Date ในตัวอย่างวิดีโอนี้ ใช้ Expiry Date ให้ทราบว่าก่อนดำเนินการ มีจำนวนยาที่คลังส่วนกลาง และสาขาเป็นอย่างไร การเลือกล็อต การเลือกคลังปลายทาง

ติดต่อขอทดลองใช้ 90 วันฟรีได้ที่ Line: @kongkasoft
@kongkasoft

ทดลองใช้ KKSEHR

รายการและราคา

KKSEHR

B15,000
per year

 • ไม่จำกัดผู้ใช้
 • ระบบจัดการคิวผู้ป่วย
 • ดึงข้อมูลบัตรประชาชน
 • เชื่อมไลน์ และ Google Calendar
 • คลังยา/เวชภัณฑ์(inventory management)
 • สร้างคอร์ส ตัดคอร์ส ค่ามือแพทย์/ผู้ช่วย
 • โอนคอร์ส สะสมแต้ม
 • Auto reminder การนัดด้วย ไลน์ หรืออีเมลล์
 • ใช้งานได้ 1 สาขา
 • แก้ปัญหาผ่านไลน์ หรืออีเมลล์ ฟรี
 • Update version ฟรี
 • คุณลักษณะตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

Additional

B7,000
per year

 • ขยายสาขาต่อสาขา
 • ไม่จำกัดผู้ใช้
 • ระบบจัดการคิวผู้ป่วย
 • คุณสมบัติเหมือนกับสาขาแรก

About Us

คงก้าซอฟท์ เป็นกลุ่มธุรกิจมึความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการบริการ โปรแกรมบริหารคลินิก (Clinic Management Software)

Contact Us

รูปแบบ/FORMAT: 066-150-2487

KongkaSoft Bangkok, Thailand Phone: 066-150-2487
Line: @kongkasoft
Facebook:
YouTube